1. Általános információk

Az Adatkezelő megnevezése
Dr. Péter István EV
Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 115.
Adószám: 58702938-1-28
Adatkezelő elérhetőségei:
Telefon: (+36) 30 229 0300
E-mail: dr.peter.istvan@gmail.com
Honlap: http://dr-peter.hu  

A kezelt személyes adatok köre és továbbítása

Az érintett személy az önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adja meg szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán: név, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím. Az adatfeldolgozással nem bízunk meg másokat és az adatokat nem továbbítjuk harmadik félnek. Amennyiben adattovábbítási kérés érkezne, erről az érintettet e-mail-ben értesítjük és csak beleegyezése esetén történik meg valamely személyes adatának továbbítása.

Az adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
A reklám anyagok küldéséhez az ügyfél önkéntesen adja meg személyes adatait.
Adatkezeléssel érintettek köre: a reklám anyagok, esetlegesen hírlevelek küldését kérő, elfogadó természetes személyek, akik kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban leírt módon kezelje.
Az adatkezelés célja, hogy az érintettek rendszeresen kapjanak információt cégünk tevékenységéről. Az Adatkezelő a kapott adatokat célhoz kötötten tárolja.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a megadott adatokat határozatlan ideig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az adatvédelmi tisztviselő adatai

Egyéni vállalkozásunk nem foglalkoztat adatvédelmi tisztviselőt.

Az érintettek jogai

Tájékoztatáshoz való jog
Ön jogosult tájékoztatást kérni tőlünk az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatokról.

Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult kérni az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatok azonnali helyesbítését és/vagy kiegészítését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult kérni, hogy a személyes adatai kezelését korlátozzuk, ha Ön vitatja az Önnel kapcsolatosan tárolt adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes és már nincs szükségünk az adatra, de nem szeretné, hogy töröljük az adatot és szüksége van ezekre jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy ellenük való védekezéshez vagy, ha tiltakozott az adatkezelés ellen.

Törléshez való jog
Ön jogosult kérni az általunk tárolt személyes adatai törlését, kivéve, ha az adatok megőrzése szükséges a szabad véleménynyilvánításhoz, a tájékozódás szabadságához, jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez, közérdekből, jogi igények előterjesztéséhez vagy azok elleni védekezéshez vagy jogok gyakorlásához.

Tájékoztatáshoz való jog
Ha érvényesítette a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához való jogát, úgy a személyes adatai minden átvevőjét értesítjük arról, hogy hogyan helyesbítettük, töröltük az adatot vagy arról, hogy most már korlátozás vonatkozik az adat kezelésére, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítést igényel.

Adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult a részünkre megadott adatairól másolatot kérni és kérni, hogy Önnek vagy harmadik személynek ezt küldjük meg tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formában. Ha azt kéri, hogy az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelő részére küldjük meg, úgy ezt csak akkor tesszük, ha műszakilag ez lehetséges.

Tiltakozás joga
Ha a személyes adatait jogos érdek alapján kezeljük a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, úgy az adatkezelés ellen bármikor jogosult tiltakozni a GDPR 21. cikk szerint.

Hozzájárulás visszavonásának joga
Ön jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását az adatok gyűjtésével
kapcsolatosan a jövőre hatályosan. A visszavonásig gyűjtött adatokat ez nem érinti. Reméljük, hogy megérti, hogy némi időbe telhet feldolgozni a hozzájárulás visszavonását műszaki okokból kifolyólag és ez alatt az idő alatt még kaphat tőlünk üzeneteket.

Szabályozó hatósághoz való panasz beterjesztésének joga
Ha a személyes adatai kezelése sérti az adatvédelmi jogszabályokat, vagy az
adatvédelmi jogai bármilyen más módon megsértésre kerültek, úgy panaszt tehet a szabályozó hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06/1/391-1400
Fax: 06/1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://naih.hu

2. Egyéb adatkezelési információk

Cookie-k (sütik) kezelése

Amikor a weblapunkat meglátogatja, ott cookie-kat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy weblapot keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is.
Más platformokon ? ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók ? egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az android-os mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos weblap funkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.
Weboldalunkon a Google Adwords és Google Analytics programok által használt cookie-k működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

E-mail címek felhasználása

Az Adatkezelő a birtokába jutott e-mail címekre a jövőben esetlegesen hírleveleket küldhet a vállalkozás tevékenységéről, szolgáltatásairól, akcióiról. Ez bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható, a reklámot tartalmazó levél alján megadott e-mail címre küldött ez irányú kéréssel. Hírlevelünk postai úton is lemondható az alábbi címre küldött ez irányú kéréssel: Peter’s Dent 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 115.

Tárhely szolgáltató

Cégnév:  C-Host Kft.
Adószám:  23358005-2-43
Székhely / Levelezési cím: 1115 Budapest, Halmi u. 29.
Telefon: (+36) 1 445 2040
E-mail: info@nethely.hu

Adatkezelő nyilatkozata

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban megfogalmazott előírásoknak.

Mosonmagyaróvár, 2018. május 20.